TEREMTŐ MAGYAR NYELV
A tiszta magyar nyelv kincseinek megőrzése és tanítása
A tiszta magyar nyelv kincseinek megőrzése és tanítása című könyv megjelent.
 

A ragozó-ragasztó magyar nyelv lényegét és tanításának új rendszerét ismerteti a könyv. Az első rész az elméleti alapokat, a  második a gyakorlati módszereket mutatja be.

A magyar különleges nyelv,  lényege a teremtés. Ez az összetétel, építkezés, összerakás eljárásával történik, ezért is hívjuk ragasztó ("ragozó") nyelvnek. A jelentésalkotás során mindig egy kis - legfeljebb három hangból álló - értelmes egységből, a gyökből indulunk ki, ehhez ragasztjuk a képzőket szépen sorban: egyszer, kétszer, háromszor... sokszor. Így alkotjuk szavainkat. A képzők láncolatával, változatos összekapcsolásával bámulatosan szerteágazó, mégis egységes szóhalmazokat, szóbokrokat kapunk. A gyökök hálózatát az újabb kutatások vizsgálják, a képzők szerves rendszerét elsőként könyvünk mutatja be.

 Sajnos a nyugati - nemragozó nyelvekre kidolgozott - minták egyoldalú követése miatt mindez eddig nem szerepelt, illetve nem kapott kellő figyelmet az anyanyelvtanításban. Ez az első oktatási rendszer mely, megfelelve a ragozó magyar nyelv sajátosságainak, a fentieket teljes mértékben tartalmazza.

 A munka szakmai ellenőre és az előszó készítője Dr. Marácz László, az Amszterdami Egyetem nyelvészprofesszora. 

Köszöntő
Oldal nyomtatásaKedvencekhez
A magyar nyelv egy élő, szerves, "lelkes" rendszer, titkainak felfedezése élmények sokaságát nyújtja mindenkinek. Nyelvünkben feltáratlan kincsek, valódi igazgyöngyök rejlenek, melyek feltérképezése még sok területen várat magára. Könyvünk egy lépés ebbe az irányba.

A belső teremtő erő nagyrészt a szavak létrehozásának módjában, gazdaságában rejlik. A következetes, rugalmas, szerves felépítés a gyökök rendszeréből, a szóbokrok burjánzásából és kapcsolódásából adódik. Mindezek a hangok világában tapasztalható festői hangulatiság és jelentéskezdemények következményei.

Ezeket a máig feltáratlan kincseket gyűjtjük össze és mutatjuk be könyvünkben. Főleg azokra a jellegzetességekre és (újra) felfedezett alapelvekre összpontosítunk, melyek sarkalatosan eltérőek a környező nyelvektől és a sajátos magyar nyelvtanítási módszertan alapját adják.
Az új nyelvtanítási rendszer elsősorban a jelentést (érteményt, hangulatot, érzést) keresi minden nyelvi jelenség, elem mögött.
 
A nyelvészet, a nyelvtan tanulása gyönyörködtető is lehet!
 
© Dr. Molnár Zsolt és Molnárné Czeglédi Cecília
Minden jog fenntartva.